1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te zullen leven. Overtreding van dit reglement leidt tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.
 2. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige visvergunning van HSV Strijthagen.

 3. Bij vrije hengel wedstrijden mag er gevist worden met een vaste hengel inclusief lijn max 20 mtr. Als er bij de vrije hengel wedstrijden gevist wordt met een hengel die voorzien is van een molen, dan is de maximale visafstand 20 mtr. Paling, Snoek en Snoekbaars tellen niet. Een steur wordt onmiddellijk weer vrij gelaten en zal met 3500 gr geteld worden. verder mogen vaste stok vissers met maximaal 5 delen (rond 5 mtr ) schuin vissen.

 4. Door loting worden de even c.q. oneven kantnummers toegewezen. Het is verboden de nummers te verplaatsen. Schuin vissen is niet toegestaan. U mag uw buren niet hinderen, ook niet tijdens het drillen van de vis. Bij koppelwedstrijden mag men niet verder dan 1,5 mtr uit elkaar zitten ( gemeten hart kist-hart kist ).

 5. De loting vindt anderhalf uur voor de aanvang van de wedstrijd plaats in het Koetshuis.  Vijf kwartier voor aanvang van de wedstrijd mag men naar de gelote visplaats. 

 6. Het is de deelnemers niet toegestaan plateau, hengelsteunen of allerlei andere voorwerpen in het water te plaatsen. Leefnetten uitgezonderd.

 7. Optuigen en peilen voor de aanvang van de wedstrijd is toegestaan. Het klaarzetten van meerdere opgetuigde hengels is toegestaan (dit geschiedt op eigen risico). Er is maximaal één hengel toegestaan om mee te vissen. Cuppen met een tweede hengel is niet toegestaan. Een klein voercupje op de hengel is toegestaan. De dobber moet ten alle tijden het lood kunnen dragen.

 8. Geen der deelnemers mag hulp van een ander inroepen of aanvaarden tijdens een individuele wedstrijd. Gebeurt dit toch dan telt de gevangen vis niet mee voor het eind klassement. Bij koppelwedstrijden is hulp alleen van de koppelgenoot toegestaan. Het (na) scheppen van niet gevangen vis is niet toegestaan.

 9. Het visvriendelijke leefnet (geen staal) moet een lengte hebben van tenminste 2,5 mtr, met een doorsnee van 0,40 mtr. Het leefnet mag alleen uit het water genomen worden ter aanbieding aan de weegploeg. Het tijdens de wedstrijd teruggooien van reeds gevangen vis is ten strengste verboden. Het maximale gewicht per leefnet is 15 kilo, alle gewicht hierboven wordt als niet gevangen beschouwd. Bij een gewicht boven de 20 kilo telt het hele gewicht niet mee. Minimaal 2 leefnetten per deelnemer.  

 10. Er wordt gevist uitsluitend op gewicht. Snoek, snoekbaars en paling moeten direct terug worden gezet. Bij gelijke gewichten wordt er geloot voor de klassering.

 11. Een gehaakte vis moet binnen een kwartier vanaf het eindsignaal  ter weging aangeboden worden.

 12. Bij noodweer kan een wedstrijd gestaakt worden, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. Indien er na een half uur geen verbetering is opgetreden, wordt de wedstrijd definitief gestopt. Als de wedstrijd tenminste voor de helft heeft plaatsgevonden en het weer het wegen toelaat, wordt er een officiële uitslag vastgesteld.

 13. De wedstrijdcommissie  heeft ten alle tijden recht het aas, voer, hengel, leefnet en andere attributen te controleren. Iedere poging tot bedrog of misleiding alsmede onsportief of aanstootgevend gedrag zal tot onmiddellijke diskwalificatie leiden en er volgt geen restitutie van het inschrijfgeld. Klachten terstond indienen bij de wedstrijdcommissie, uitspraken in deze gedaan door de wedstrijdcommissie zijn bindend. Beroep tegen deze uitspraken is alleen mogelijk via het hoofdbestuur van H.S.V. Strijthagen.

 14. Bezoekers hebben geen toegang tot de wedstrijden. De bezoekers dienen op de wandelpaden te blijven. De deelnemers zijn zelf verplicht dit aan de bezoekers kenbaar te maken. De 24 uurs wedstrijd is hier een uitzondering op.

 15. Het gebruik van een katapult is toegestaan tijdens de wedstrijd, maar dit geschied in zijn geheel op eigen risico, de wedstrijdcommissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld niet bij controle van de politie.

 16. De wedstrijdcommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade toegebracht tijdens de wedstrijd.
 17. Verder zijn de regels van HSV Strijthagen (het nieuwe regelement) van toepassing. Het niet naleven hiervan kan tot diskwalificatie leiden. Waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdcommissie met het bestuur van HSV Strijthagen.
 18. Bij koppelwedstrijden dienen minimaal 2 vissers aanwezig te zijn

Voer

Individuele wedstrijd ->  

max ¼ liter maden en ¼ liter casters, 40 gram haak vers de vase, 200 gram wormen

100 gram mais en 700 gram gebruiksklaar voer (grondvoer en/of voerpellets),

0,5 pint / maden bakje gevuld met haakaas (pellets, boilies).

 

Mini Marathon koppel (per koppel)

max 1/2 liter maden en 1/2 liter casters, 100 gram haak vers de vase, 1000 gram wormen
300 gram mais en 2400 gram gebruiksklaar voer (grondvoer en/of voer pellet),
1,0 pint / maden bakje gevuld met haakaas (pellets, boilies).

 

Koppelwedstrijden ->

per koppel max ½ liter maden en ½ liter casters, 200 gram wormen,150 gram mais, 1400 gram gebruiksklaar voer (grondvoer en/of voerpellets), 0,5 pint / maden bakje gevuld met haakaas (pellets, boillies)

 

24 uurs koppelwedstrijd ->  

Toegestaan:

Per koppel 1 liter maden, 1 liter casters, 40 gram haak vers de vase en 1000 gram wormen. Voer, pellets en mais zijn vrij. Geen vakken en beide vissers in de koppel mogen 24 uur vissen

 

Open Strijthagen (individueel).

 1200 gram voer per deelnemer inclusief Maden, Casters, Mais, Pellets, hierop wordt na loting gecontroleerd, op overtreding hiervan volgt uitsluiting zonder teruggave van het inschrijfgeld. Wormen, vers de vase, gekleurde maden en in elke vorm hiervan zijn niet toegestaan.

Open Strijthagen (Trio)

3000 gram voer per trio inclusief Mais, pellets, maden en casters hierop wordt na loting gecontroleerd,op overtreding hiervan volgt uitsluiting zonder teruggave van het inschrijfgeld. Wormen, Vers de vase, gekleurde maden en in elke vorm hiervan zijn niet toegestaan.

Winterwedstrijden

Vaste stok, hengel lengte vrij, voer en pellets vrij. Wormen, caster, pellets, mais ... zijn toegestaan.

Verboden :Gekleurde maden (incl  imitatie), aardappelen, tarwe, hennep, tijgernoten, duivenmest en onnatuurlijke kleurstoffen.

   

 

VERBODEN ->  

Gekleurde maden (incl  imitatie), aardappelen,tarwe, hennep, tijgernoten, duivenmest en onnatuurlijke kleurstoffen.

Het gebruik van een voerschep is ten strengste verboden.

              

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb