Wedstrijdvissers strijthagen

 

Vergadering wedstrijdvissers H.S.V Strijthagen:

 

De vergadering van de wedstrijdvissers is gepland op 

zaterdag 24 November om 11:00 uur in het koetshuis

op strijthagen vragen of ideeën kunnen worden 

verzonden naar:

wedstrijdvissersstrijthagen@gmail.com

 

Graag laten weten wie aanwezig is , dit a.u.b ook via

het bovenstaande mail adres.

 

 

 

 

 

De wedstrijdcommissie wint in HOENSBROEK:

 

Open Koppel Backers 13-10-2018 

 

1   M.Pilich - J.Kraechter 11.620

O.Visser- R.Cauwels 11.260

C.v.d Ven – H.Poels 9.740

4  M.Kleuters – J.Offermans 9.680

5  R.Krautscheid – M.Smits 8.620

6  D.Greven – M.Brehm 7.660

7  J.Quijs – N.Quijs 6.560

8  H.Grasmeijer - J.Janssen 5.200

 

 

Voor leden die aan onze wedstrijden willen deelnemen bestaat de mogelijkheid

om het  toestemmingsformulier voor de verwerking van persoonsgegevens

te downloaden  (onder de kop AVG formulier) en ingevuld vooraf aan de loting

in te leveren bij een van de leden van onze wedstrijdcommissie om zo wel of geen

toestemming te verlenen voor het gebruiken van persoonsgegevens cq. beeldmateriaal

op onze website.

Dit is met ingang van 28 Mei wettelijk verplicht zodat wij dan wel of niet iets

mogen plaatsen zonder de toestemming van de betreffende persoon.

 

De wedstrijdcommissie

 

 

 

 

.

 

 

 

 
.

 

 
 

 

 

 

 

 

SPONSORING:

Is er iemand binnen je kenniskring die onze wedstrijdcommissie financieel wil steunen door middel van sponsoring dan kan deze

contact opnemen met een van de leden van de wedstrijdcommissie.(het minimum bedrag hiervoor is €20 per seizoen)