Wedstrijdvissers Strijthagen

Beste wedstrijdvissers,

In verband, met de huidige Corona situatie, zullen tot 1 juni (onder voorbehoudt), geen wedstrijden gepland worden. Wij hopen dat jullie dit begrijpen. Wij zullen zo spoedig als mogelijk kenbaar maken als er weer wedstrijden zullen plaatsvinden.

 

 

Nieuwe leden 2021

Geachte lezer, Vorig jaar waren wij genoodzaakt om een ledenstop af te kondigen vanwege het Corona-virus en de drukte aan onze visvijvers.

Ook was de stroom nieuwe aanmeldingen groot! Voor dit jaar (2021) weten wij niet hoe het zich verder zal ontwikkelen! Wij gaan er echter vanuit dat er ruimte komt voor nieuwe leden. De inschrijvingen zullen echter anders moeten gaan als andere voorafgaande jaren! Alles natuurlijk veroorzaakt door het Corona-virus.

Vanuit het koetshuis in Strijthagen is er vooralsnog geen mogelijkheid om je in te schrijven als nieuw lid voor 2021! Wij gaan daarom een inschrijflijst hanteren waarop wij u plaatsen indien u een verzoek kenbaar maakt via het mailadres: strijthagennieuw2021@ziggo.nl

Hoe het verder gaat en hoe (indien mogelijk) u kunt inschrijven als nieuw lid voor 2021 laten wij u in een retourmail weten!

Heeft u de vraag voor een nieuw lidmaatschap ingezonden, dan staat u op de lijst, en is verder informeren niet zinvol, u hoort van zelf van ons hoe het verder afgewikkeld wordt.

Herhaaldelijk mailen of vragen naar, helpt echt niet, u staat genoteerd en wij nemen indien er ruimte is contact met u op.

Dank voor u begrip en geduld,

Met vriendelijke groeten, Bestuur HSV Strijthagen.

Uitgifte vispassen 2021:

Geachte leden,

Door het Coronavirus en de hierbij behorende maatregelen van onze overheid, zijn wij niet instaat de jaarlijkse uitgifte van de vispassen voor het jaar 2021 te laten plaatvinden vanuit ons koetshuis te Strijthagen.

Het moet dus anders en wij gaan (ook op uw verzoek) de vispas 2021 per post naar u toe zenden. Nog nooit hebben wij deze service aangeboden maar nu is het dan toch zover!

Hoe gaat u hierbij te werk: u stuurt een mail met uw naam, adresgegevens, geboortedatum en het nummer van uw vispas 2020 naar strijthagen2021@ziggo.nl met het verzoek om uw vispas 2021 per post te ontvangen.

U krijgt dan een retourmail waarbij wij eerst checken of wij uw vispas 2021 hebben gekregen van Sportvisserij Nederland. Tevens staat in deze mail hoe en wat u moet betalen voor deze nieuwe vispas 2021.

U krijgt altijd een retourmail van ons!!

Als wij uw bedrag per bank ontvangen hebben gaan wij over tot verzending van uw vispas 2021. De extra kosten die wij gaan bereken voor deze service zal  2 euro bedragen voor verzending in Nederland en 4 euro voor verzending naar het buitenland.

 

U zult begrijpen dat dit een hele operatie wordt die veel werk met zich mee brengt en daarom ook veel tijd gaat kosten. Wordt echter niet ongeduldig als het even duurt voordat uw vispas door de post bezorgt wordt.

 

Of er dit jaar of begin volgend jaar nog een vergunning-uitgifte voor de vispas 2021 vanuit het koetshuis in Strijthagen komt weten wij helaas nog niet!

 

Deze service is niet van toepassing op nieuwe leden!

 

Hiervoor komt een andere procedure (oplossing). Deze wordt nog gepubliceerd op onze webpagina!

 

Mocht een en ander niet duidelijk zijn dan kunt u een mail sturen naar penningmeester_strijthagen@ziggo.nl  en graag vermelden wat niet duidelijk is! Wij zullen proberen alles nogmaals duidelijk uit te leggen hoe het nu in zijn werk gaat! Samen komen wij hier wel uit!

 

Nogmaals in het kort:

Aanmelden:       strijthagen2021@ziggo.nl

Vragen:                penningmeester_strijthagen@ziggo.nl

 

Wij wensen u, namens alle medewerkers van de HSV Strijthagen,  vast fijne feestdagen en een voorspoedig 2021

 

Het bestuur van de HSV Strijthagen.

 

Ps. De vispassen zijn nog niet binnen, heb geduld!!

 

 

Ausgabe der Angelscheine 2021:

 

 

Liebe Mitglieder,

 

Aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Maßnahmen unserer Regierung, sind wir nicht in der Lage, die jährliche Ausgabe der Angelscheine für das Jahr 2021 aus unserem Kutschenhaus in Strijthagen wie gewöhnlich aus zu führen.

Aus diesem Grunde, sollen wir Ihnen den Angelpass 2021 zusenden (natürlich nur auf Ihren Wunsch). Wir haben diesen Service noch nie angeboten, aber jetzt ist es an der Zeit!

Und so gehts: Sie senden eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihren Adressdaten, ihrem Geburtsdatum und der Nummer Ihres Angelpasses 2020 an strijthagen2021@ziggo.nl mit der Bitte, Ihren Angelausweis 2021 per Post zu erhalten.

Sie erhalten eine Rücksende-E-Mail, in der wir zuerst prüfen, ob wir Ihren Angelpass 2021 von Sportvisserij Nederland erhalten haben. Diese E-Mail zeigt auch, wie und was Sie für diesen neuen Angelpass 2021 bezahlen müssen.

Sie erhalten immer eine Rücksende-E-Mail von uns!!

Wenn wir Ihren Betrag auf der Bank erhalten haben, senden wir Ihnen, Ihren Angelpass 2021 zu. Die zusätzlichen Kosten, die wir für diesen Service berechnen, betragen 2 Euro für den Versand in den Niederlanden und 4 Euro für den Versand ins Ausland.

Sie werden verstehen, dass dieser Prozess sehr arbeitsintensiv ist und daher viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Werden Sie bitte nicht ungeduldig, wenn es eine Weile dauert, bis Ihr Angelpass per Post geliefert wird.

Wir wissen leider noch nicht, ob es in diesem oder Anfang nächsten Jahres eine Angelscheinausgabe für den Angelpass 2021 vom Kutschenhaus in Strijthagen geben wird!

Dieser Service gilt nicht für neue Mitglieder!

Dafür kommt ein anderes Verfahren (Lösung). Dies werden wir auf unserer Webseite veröffentlicht!

Bei Fragen, können Sie eine E-Mail an penningmeester_strijthagen@ziggo.nl senden und bitte angeben, was Ihre Frage ist! Wir werden noch einmal versuchen, alles deutlich zu erklären. Gemeinsam werden wir es schaffen!

Nochmals kurz:

Melden Sie sich an: strijthagen2021@ziggo.nl

Fragen: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl

Wir wünschen Ihnen im Namen aller Mitarbeiter des HSV Strijthagen frohe Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2021 Der Vorstand des HSV Strijthagen.

 

 

 

 

 

 

 

Corona Protocol Verantwoord Vissen En Sporten 1
PDF – 466.1 KB 279 downloads

Update coronavirus sportvisserij 7 mei

07 mei 2020

 

07 mei 2020

Op woensdag 6 mei maakte het kabinet de nieuwe richtlijnen ter bestrijding van het COVID-19 virus bekend. Naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zetten we de laatste stand van zaken voor de sportvisser op een rij.

 
 
Voor de individuele sportvisser verandert er in de nieuwe situatie niets. Blijf dus thuis als jij (of een gezinslid) verschijnselen van griep of verkoudheid vertoont. Ben je klachtenvrij en wil je gaan vissen? Doe dit dan alleen, bij voorkeur in een landelijke omgeving en houd ten minste 1,5 meter (maar liefst meer) afstand tot andere mensen.

Officiële wedstrijden van Sportvisserij Nederland, de hengelsportfederaties en -verenigingen zijn verboden. Vanaf 1 september (onder voorbehoud ontwikkelingen corona) kunnen deze weer worden hervat.

Hengelsportprotocol

De richtlijnen voor georganiseerd sportaanbod door hengelsportverenigingen worden verruimd vanaf 11 mei met betrekking tot activiteiten voor volwassenen. Het organiseren van die activiteiten door verenigingen wordt aan voorwaarden verbonden door een (hengel)sportprotocol. Samen met NOC*NSF en het Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt op het moment van schrijven invulling gegeven aan dit protocol. Wij hopen hengelsportverenigingen hier volgende week over te informeren.

Kijk voor meer informatie over de door de Rijksoverheid genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus op: www.rijksoverheid.nl

 

22 april 2020


22apr 2020
Op dinsdag 21 april jl. maakte het kabinet bekend dat de algemene coronamaatregelen zijn verlengd tot 20 mei. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd van juni tot 1 september. Met deze verlenging komt onder meer de organisatie van het WK Dames in Flevoland eind augustus dit jaar te vervallen. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.
Sportvisserij Nederland is blij dat veel mensen momenteel hun ontspanning vinden in het vissen, maar wil ook net als iedereen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Het strikt naleven van de afgekondigde maatregelen – die dus in ieder geval tot 20 mei van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven vissen. Neem ze daarom serieus en handel hier als sportvisser naar. De volgende richtlijnen brengen we nogmaals met klem onder de aandacht:

• Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis!

• Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan alleen op pad, ook als je naar de visstek reist of wanneer je met een boot het water opgaat.

• Kies je stekken bij voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of weinig andere mensen tegenkomt en het verbod op groepsvorming niet overtreedt.

• Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem echter het zekere voor het onzekere en houd zoveel mogelijk afstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen bivvies naast elkaar plaatst (ook niet op 1,5 meter afstand), niet bij andere sportvissers gaat buurten en geen foto’s van elkaars vangsten maakt.

• Samenkomsten - waaronder vergaderingen, cursussen en dergelijke - zijn nog steeds verboden.

• Ook het houden van viswedstrijden – in welke vorm dan ook – is daarom niet toegestaan. Al eerder heeft Sportvisserij Nederland aangegeven dat viswedstrijden in ieder geval tot 1 juni niet kunnen plaatsvinden. Dit geldt ook voor allerlei andere sportcompetities. In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen. Sportvisserij Nederland heeft in ieder geval besloten haar landelijke wedstrijden - als het dag mag - pas weer op te starten vanaf 1 september.

• Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel.

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten vissen.

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten vissen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen.

Volledige uitleg maatregelen
Op de website van de rijksoverheid is de volledige uitleg bij de geldende maatregelen te vinden. Meer coronanieuws met betrekking tot sportvissen vind je ons dossier 'Corona en sportvisserij'

 

 

 

 

 

Oproep: verschuif datum ledenvergadering

36 15 april 2020

 

15 apr 2020

Door de overheid zijn diverse maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn ook van invloed op het functioneren van verenigingen en het houden van ledenvergaderingen.

Wettelijk gezien dient het bestuur van een vereniging binnen zes maanden na het eindigen van een boekjaar de algemene ledenvergadering te informeren. Ook dient een balans ter goedkeuring aan de ledenvergadering te worden voorgelegd. 
 
De noodmaatregelen tegen het coronavirus verbieden echter het organiseren en deelnemen aan samenkomsten, waaronder ook vergaderingen.
 

Stel uit

 
Sportvisserij Nederland roept gezien de noodmaatregelen de hengelsportverenigingen op om de ledenvergaderingen voorlopig uit te stellen. Voor het dagelijks functioneren van de (meeste) verenigingen is een ledenvergadering dit voorjaar niet per sé noodzakelijk. 
 
Daarnaast biedt artikel 8 lid 2 van Burgerlijk Wetboek 2 de mogelijkheid om in uitzonderlijke situaties zoals deze af te wijken van de eerder genoemde wettelijke termijn.
 

Spoedwetgeving

 
Hengelsportverenigingen kunnen dus op grond van artikel 8 lid 2 hun algemene ledenvergaderingen uitstellen tot een later moment dit jaar. Uiteraard is het wel van belang dat er dit boekjaar nog een ledenvergadering wordt gehouden indien dat mogelijk is.

Op dit moment wordt een wetsvoorstel behandeld dat het uitstellen van onder meer ledenvergaderingen met oog op het coronavirus nog beter mogelijk maakt. In dit wetsvoorstel wordt ook de mogelijkheid geboden om ledenvergaderingen en de daarbij horende stemmingen digitaal te houden. Dit is van belang voor het geval de huidige coronamaatregelen later dit jaar nog steeds gelden.
 

Na augustus

 
Vanwege het bovenstaande en gezien de periode van zomervakantie in juli en augustus, raadt Sportvisserij Nederland de hengelsportverenigingen nadrukkelijk aan om (leden)vergaderingen -voor zo ver nog niet gehouden- in ieder geval uit te stellen tot na de maand augustus.

 

Update coronavirus                                                                 (Sportvisserij Limburg)

0 208 24 maart 2020

 

24 mrt

Op 23 maart heeft het kabinet aangescherpte maatregelen aangekondigd tegen het coronavirus. Dit betekent voor de sportvisserij dat tot en met 1 juni alle evenementen – ongeacht groepsgrootte, aard en doel – verboden zijn. Hieronder vallen dus ook viswedstrijden, wedstrijdtrainingen, beurzen, cursussen, ledenvergaderingen en andere evenementen binnen de sportvisserij.

Eerder werden hengelsportverenigingen al verzocht om geen activiteiten meer plaats te laten vinden tot 6 juni en moesten clubgebouwen sluiten, maar formeel waren alleen evenementen met meer dan 100 mensen verboden. Daar is nu verandering in gekomen. Ook kleinere activiteiten met minder mensen zijn nu verboden en dat tot 1 juni. Voor de federatie betekent dit dat alle wedstrijdvergunningen, die zijn afgegeven voor de periode tot 1 juni, worden ingetrokken. Ook gaat de ALV van Sportvisserij Limburg niet door. Meer informatie over een alternatief of een andere datum voor de ALV volgt.

Sportvisserij Limburg hecht veel waarde aan het naleven van deze regels. Ook de sportvisserij kan een steentje bijdragen in het voorkomen en beperken van de verspreiding van het virus. Neem deze regels daarom in acht. Vissen is nog toegestaan, wel gelden de volgende richtlijnen en regels:

 

  • Ga alleen vissen, ook in een boot
  • Houd voldoende afstand tot andere (minimaal 1,5 meter)
  • Kies een rustige stek, bij voorkeur in het landelijk gebied. Vermijd drukke wateren.

Deze regels zijn er niet voor niets. Deze zijn er ook in het belang van u en andere. Als iedereen zich houdt aan deze regels en richtlijnen kunnen wij hopelijk snel weer als vanouds vissen.

Voor vragen over deze situatie en over andere zaken kunt u het beste ons via de mail bereiken via info@sportvisserijlimburg.nl. Telefonisch zijn wij tijdelijk minder goed bereikbaar.

 

 

Beste wedstrijdvissers,

Door de op het moment genomen Corona maatregelen zal de wedstrijd op 5 april niet plaatsvinden (hopelijk op een later moment)


De wedstrijdcommissie

 

Voor leden die aan onze wedstrijden willen deelnemen bestaat de mogelijkheid

om het  toestemmingsformulier voor de verwerking van persoonsgegevens

te downloaden  (onder de kop AVG formulier) en ingevuld vooraf aan de loting

in te leveren bij een van de leden van onze wedstrijdcommissie om zo wel of geen

toestemming te verlenen voor het gebruiken van persoonsgegevens cq. beeldmateriaal

op onze website.

Dit is met ingang van 28 Mei wettelijk verplicht zodat wij dan wel of niet iets

mogen plaatsen zonder de toestemming van de betreffende persoon.

 

De wedstrijdcommissie

 

 

 

 

.

 

 

 

 
.

 

 
 

 

 

 

 

 

SPONSORING:

Is er iemand binnen je kenniskring die onze wedstrijdcommissie financieel wil steunen door middel van sponsoring dan kan deze

contact opnemen met een van de leden van de wedstrijdcommissie.(het minimum bedrag hiervoor is €20 per seizoen)