Wedstrijdvissers Strijthagen

Beste wedstrijdvissers,

Door de drukte als voorzitter en mijn fulltime baan als IT'er heb ik op het moment niet voldoende tijd, om voor de wedstrijdcommissie de benodigde tijd vrij te maken. Door Andreas Stolz te vragen of hij genegen is om deze activiteiten over te nemen, denk ik dat er iemand gevonden is die met dezelfde passie en enthousiasme aan het werk zal gaan. Met het bestuur is afgesproken dat dit jaar vermoedelijk nog 4 wedstrijden zullen plaatsvinden. Alle wedstrijden zullen zoals op het moment verwacht wordt, in de periode augustus en september op de molenvijver plaatsvinden. Ook is er inmiddels contact met de gemeente gewest voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Als er meer bekend is over de tijdstippen, zal ik jullie natuurlijk direct informeren. Andreas veel succes met de wedstrijdcommissie. Ik heb er het volste vertrouwen in.

Groet Jurgen

 

 

 

 

 

 

Corona Protocol Verantwoord Vissen En Sporten 1
PDF – 466.1 KB 107 downloads

Update coronavirus sportvisserij 7 mei

07 mei 2020

 

07 mei 2020

Op woensdag 6 mei maakte het kabinet de nieuwe richtlijnen ter bestrijding van het COVID-19 virus bekend. Naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zetten we de laatste stand van zaken voor de sportvisser op een rij.

 
 
Voor de individuele sportvisser verandert er in de nieuwe situatie niets. Blijf dus thuis als jij (of een gezinslid) verschijnselen van griep of verkoudheid vertoont. Ben je klachtenvrij en wil je gaan vissen? Doe dit dan alleen, bij voorkeur in een landelijke omgeving en houd ten minste 1,5 meter (maar liefst meer) afstand tot andere mensen.

Officiële wedstrijden van Sportvisserij Nederland, de hengelsportfederaties en -verenigingen zijn verboden. Vanaf 1 september (onder voorbehoud ontwikkelingen corona) kunnen deze weer worden hervat.

Hengelsportprotocol

De richtlijnen voor georganiseerd sportaanbod door hengelsportverenigingen worden verruimd vanaf 11 mei met betrekking tot activiteiten voor volwassenen. Het organiseren van die activiteiten door verenigingen wordt aan voorwaarden verbonden door een (hengel)sportprotocol. Samen met NOC*NSF en het Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt op het moment van schrijven invulling gegeven aan dit protocol. Wij hopen hengelsportverenigingen hier volgende week over te informeren.

Kijk voor meer informatie over de door de Rijksoverheid genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus op: www.rijksoverheid.nl

 

22 april 2020


22apr 2020
Op dinsdag 21 april jl. maakte het kabinet bekend dat de algemene coronamaatregelen zijn verlengd tot 20 mei. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd van juni tot 1 september. Met deze verlenging komt onder meer de organisatie van het WK Dames in Flevoland eind augustus dit jaar te vervallen. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.
Sportvisserij Nederland is blij dat veel mensen momenteel hun ontspanning vinden in het vissen, maar wil ook net als iedereen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Het strikt naleven van de afgekondigde maatregelen – die dus in ieder geval tot 20 mei van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven vissen. Neem ze daarom serieus en handel hier als sportvisser naar. De volgende richtlijnen brengen we nogmaals met klem onder de aandacht:

• Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis!

• Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan alleen op pad, ook als je naar de visstek reist of wanneer je met een boot het water opgaat.

• Kies je stekken bij voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of weinig andere mensen tegenkomt en het verbod op groepsvorming niet overtreedt.

• Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem echter het zekere voor het onzekere en houd zoveel mogelijk afstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen bivvies naast elkaar plaatst (ook niet op 1,5 meter afstand), niet bij andere sportvissers gaat buurten en geen foto’s van elkaars vangsten maakt.

• Samenkomsten - waaronder vergaderingen, cursussen en dergelijke - zijn nog steeds verboden.

• Ook het houden van viswedstrijden – in welke vorm dan ook – is daarom niet toegestaan. Al eerder heeft Sportvisserij Nederland aangegeven dat viswedstrijden in ieder geval tot 1 juni niet kunnen plaatsvinden. Dit geldt ook voor allerlei andere sportcompetities. In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen. Sportvisserij Nederland heeft in ieder geval besloten haar landelijke wedstrijden - als het dag mag - pas weer op te starten vanaf 1 september.

• Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel.

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten vissen.

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten vissen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen.

Volledige uitleg maatregelen
Op de website van de rijksoverheid is de volledige uitleg bij de geldende maatregelen te vinden. Meer coronanieuws met betrekking tot sportvissen vind je ons dossier 'Corona en sportvisserij'

 

 

 

 

 

Oproep: verschuif datum ledenvergadering

36 15 april 2020

 

15 apr 2020

Door de overheid zijn diverse maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn ook van invloed op het functioneren van verenigingen en het houden van ledenvergaderingen.

Wettelijk gezien dient het bestuur van een vereniging binnen zes maanden na het eindigen van een boekjaar de algemene ledenvergadering te informeren. Ook dient een balans ter goedkeuring aan de ledenvergadering te worden voorgelegd. 
 
De noodmaatregelen tegen het coronavirus verbieden echter het organiseren en deelnemen aan samenkomsten, waaronder ook vergaderingen.
 

Stel uit

 
Sportvisserij Nederland roept gezien de noodmaatregelen de hengelsportverenigingen op om de ledenvergaderingen voorlopig uit te stellen. Voor het dagelijks functioneren van de (meeste) verenigingen is een ledenvergadering dit voorjaar niet per sé noodzakelijk. 
 
Daarnaast biedt artikel 8 lid 2 van Burgerlijk Wetboek 2 de mogelijkheid om in uitzonderlijke situaties zoals deze af te wijken van de eerder genoemde wettelijke termijn.
 

Spoedwetgeving

 
Hengelsportverenigingen kunnen dus op grond van artikel 8 lid 2 hun algemene ledenvergaderingen uitstellen tot een later moment dit jaar. Uiteraard is het wel van belang dat er dit boekjaar nog een ledenvergadering wordt gehouden indien dat mogelijk is.

Op dit moment wordt een wetsvoorstel behandeld dat het uitstellen van onder meer ledenvergaderingen met oog op het coronavirus nog beter mogelijk maakt. In dit wetsvoorstel wordt ook de mogelijkheid geboden om ledenvergaderingen en de daarbij horende stemmingen digitaal te houden. Dit is van belang voor het geval de huidige coronamaatregelen later dit jaar nog steeds gelden.
 

Na augustus

 
Vanwege het bovenstaande en gezien de periode van zomervakantie in juli en augustus, raadt Sportvisserij Nederland de hengelsportverenigingen nadrukkelijk aan om (leden)vergaderingen -voor zo ver nog niet gehouden- in ieder geval uit te stellen tot na de maand augustus.

 

Update coronavirus                                                                 (Sportvisserij Limburg)

0 208 24 maart 2020

 

24 mrt

Op 23 maart heeft het kabinet aangescherpte maatregelen aangekondigd tegen het coronavirus. Dit betekent voor de sportvisserij dat tot en met 1 juni alle evenementen – ongeacht groepsgrootte, aard en doel – verboden zijn. Hieronder vallen dus ook viswedstrijden, wedstrijdtrainingen, beurzen, cursussen, ledenvergaderingen en andere evenementen binnen de sportvisserij.

Eerder werden hengelsportverenigingen al verzocht om geen activiteiten meer plaats te laten vinden tot 6 juni en moesten clubgebouwen sluiten, maar formeel waren alleen evenementen met meer dan 100 mensen verboden. Daar is nu verandering in gekomen. Ook kleinere activiteiten met minder mensen zijn nu verboden en dat tot 1 juni. Voor de federatie betekent dit dat alle wedstrijdvergunningen, die zijn afgegeven voor de periode tot 1 juni, worden ingetrokken. Ook gaat de ALV van Sportvisserij Limburg niet door. Meer informatie over een alternatief of een andere datum voor de ALV volgt.

Sportvisserij Limburg hecht veel waarde aan het naleven van deze regels. Ook de sportvisserij kan een steentje bijdragen in het voorkomen en beperken van de verspreiding van het virus. Neem deze regels daarom in acht. Vissen is nog toegestaan, wel gelden de volgende richtlijnen en regels:

 

  • Ga alleen vissen, ook in een boot
  • Houd voldoende afstand tot andere (minimaal 1,5 meter)
  • Kies een rustige stek, bij voorkeur in het landelijk gebied. Vermijd drukke wateren.

Deze regels zijn er niet voor niets. Deze zijn er ook in het belang van u en andere. Als iedereen zich houdt aan deze regels en richtlijnen kunnen wij hopelijk snel weer als vanouds vissen.

Voor vragen over deze situatie en over andere zaken kunt u het beste ons via de mail bereiken via info@sportvisserijlimburg.nl. Telefonisch zijn wij tijdelijk minder goed bereikbaar.

 

 

Beste wedstrijdvissers,

Door de op het moment genomen Corona maatregelen zal de wedstrijd op 5 april niet plaatsvinden (hopelijk op een later moment)


De wedstrijdcommissie

 

Voor leden die aan onze wedstrijden willen deelnemen bestaat de mogelijkheid

om het  toestemmingsformulier voor de verwerking van persoonsgegevens

te downloaden  (onder de kop AVG formulier) en ingevuld vooraf aan de loting

in te leveren bij een van de leden van onze wedstrijdcommissie om zo wel of geen

toestemming te verlenen voor het gebruiken van persoonsgegevens cq. beeldmateriaal

op onze website.

Dit is met ingang van 28 Mei wettelijk verplicht zodat wij dan wel of niet iets

mogen plaatsen zonder de toestemming van de betreffende persoon.

 

De wedstrijdcommissie

 

 

 

 

.

 

 

 

 
.

 

 
 

 

 

 

 

 

SPONSORING:

Is er iemand binnen je kenniskring die onze wedstrijdcommissie financieel wil steunen door middel van sponsoring dan kan deze

contact opnemen met een van de leden van de wedstrijdcommissie.(het minimum bedrag hiervoor is €20 per seizoen)