Naam Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Totaal
1 Jurgen Kraechter 10245 15555 25800
2 Toon Smeets 14070 9255 23325
3 Peter.Grasmeijer 5625 11000 16625
4 Henri Veders 4130 9595 13725
5 Willie Gorissen 6500 3745 10245
6 Giel Jacobs 2805 6535 9340
7 Rob Wammes 1015 7350 8365
8 Jacob Smeets 1850 3980 5830
9 Huub Janssen 1595 1615 3210
10 Peter Kusters 1025 935 1960
11 Benny Jacops 1260 0 1260