1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te zullen leven. Overtreding van dit reglement en/of wettelijke bepalingen leidt tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.
 2. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige visvergunning van HSV Strijthagen.

 3. Bij de vaste hengel wedstrijden mag er alleen maar gevist worden met een vaste hengel die een maximale lengte van 11,5 mtr heeft. Hengel inclusief lijn mag maximaal 15 mtr zijn! Als er bij de vrije hengel wedstrijden gevist wordt met een hengel die voorzien is van een molen, dan is de maximale visafstand 20 mtr.

 4. Door loting worden de even c.q. oneven kantnummers toegewezen. Het is verboden de nummers te verplaatsen. Schuin vissen is niet toegestaan. U mag uw buren niet hinderen, ook niet tijdens het drillen van de vis. Bij koppelwedstrijden mag men niet verder dan 1,5 mtr uit elkaar zitten ( gemeten hart kist-hart kist ).

 5. De loting vindt anderhalf uur voor de aanvang van de wedstrijd plaats in het Koetshuis.  Vijf kwartier voor aanvang van de wedstrijd mag men naar de gelote visplaats. Het lotingformulier is nodig als registratie van het gevangen gewicht. Dit formulier met worden ingeleverd bij een lid van de wedstrijdcommissie of een door deze commissie aangewezen persoon.

 6. Het is de deelnemers niet toegestaan plateau, hengelsteunen of allerlei andere voorwerpen in het water te plaatsen. Leefnetten uitgezonderd.

 7. Optuigen en peilen voor de aanvang van de wedstrijd is toegestaan. Het klaarzetten van meerdere opgetuigde hengels is toegestaan (dit geschiedt op eigen risico). Er is maximaal één hengel toegestaan om mee te vissen. Cuppen met een tweede hengel is niet toegestaan. Een klein voercupje op de hengel is toegestaan. De dobber moet ten alle tijden het lood kunnen dragen.

 8. Geen der deelnemers mag hulp van een ander inroepen of aanvaarden tijdens een individuele wedstrijd. Gebeurt dit toch dan telt de gevangen vis niet mee voor het eind klassement. Bij koppelwedstrijden is hulp alleen van de koppelgenoot toegestaan. Het (na) scheppen van niet gevangen vis is niet toegestaan.

 9. Het visvriendelijke leefnet (geen staal) moet een lengte hebben van tenminste 2,5 mtr, met een doorsnee van 0,40 mtr. Het leefnet mag alleen uit het water genomen worden ter aanbieding aan de weegploeg. Het tijdens de wedstrijd teruggooien van reeds gevangen vis is ten strengste verboden. Het maximale gewicht per leefnet is 15 kilo, alle gewicht hierboven wordt als niet gevangen beschouwd. Bij een gewicht boven de 20 kilo telt het hele gewicht niet mee.

 10. Er wordt gevist uitsluitend op gewicht. Snoek, snoekbaars en paling moeten direct terug worden gezet. Bij gelijke gewichten wordt er geloot voor de klassering.

 11. Een gehaakte vis moet binnen een kwartier vanaf het eindsignaal  ter weging aangeboden worden.

 12. Bij noodweer kan een wedstrijd gestaakt worden, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. Indien er na een half uur geen verbetering is opgetreden, wordt de wedstrijd definitief gestopt. Als de wedstrijd tenminste voor de helft heeft plaatsgevonden en het weer het wegen toelaat, wordt er een officiële uitslag vastgesteld.

 13. De wedstrijdcommissie  heeft ten alle tijden recht het aas, voer, hengel, leefnet en andere attributen te controleren. Iedere poging tot bedrog of misleiding alsmede onsportief of aanstootgevend gedrag zal tot onmiddellijke diskwalificatie leiden en er volgt geen restitutie van het inschrijfgeld. Klachten terstond indienen bij de wedstrijdcommissie, uitspraken in deze gedaan door de wedstrijdcommissie zijn bindend. Beroep tegen deze uitspraken is alleen mogelijk via het hoofdbestuur van H.S.V. Strijthagen.

 14. Bezoekers hebben geen toegang tot de wedstrijden. De bezoekers dienen op de wandelpaden te blijven. De deelnemers zijn zelf verplicht dit aan de bezoekers kenbaar te maken. De 24 uurs wedstrijd is hier een uitzondering op.

 15.  
 16.  

 

VOER

 

Individuele wedstrijd ->  

max ¼ liter maden en ¼ liter casters

100 gram mais en 600 gram gebruiksklaar voer (grondvoer en/of voerpellet),

0,5 pint / maden bakje gevuld met haakaas (pellets, boilies).

 

Koppelwedstrijden ->

per koppel max ½ liter maden en ½ liter casters, 150 gram mais, 1200 gram gebruiksklaar voer (grondvoer en/of voerpellets), 0,5 pint / maden bakje gevuld met haakaas (pellets, boillies)

 

24 uurs koppelwedstrijd ->  

per koppel 1 liter maden en 1 liter casters, 300 gram mais, 3 kilo gebruiksklaar voer (grondvoer en/of voerpellets), 1 pint / maden bakje gevuld met haakaas (pellet, boillies)         

 

VERBODEN ->  

Gekleurde maden (incl  imitatie), aardappelen,tarwe, hennep, tijgernoten, duivenmest en onnatuurlijke kleurstoffen.Katapult (voer) alsmede voerschep zijn ten strengste verboden.                      

Maak een Gratis Website met JouwWeb